Welcome Guest

Min konto | Log ind |  Indkøbskurv :

0 vare(r)


Hvad skal du kigge efter, når du vil finde den bedste træpille til prisen?

Mange tror fejlagtigt, at man kan se på en træpille om de er gode. Mange tror bare de er lyse og duftfri er de gode. Lyse træpiller betyder egentlig kun at de er lavet af fyrretræ uden bark. Fyrretræ er den træsort med mindst brændværdi. Fyrretræ bør lugte af harpiks.

Køber du træpiller af producenter, der laver møbler eller gulve kan farven variere alt efter om de anvender f.eks. egetræ, teak, ask eller andre sorter, som i øvrigt har ganske høj brændværdi.

Det er klart at bark, genbrugstræ fra f.eks. imprægnerede paller og sand/jord kan også give grumsede træpiller.

Kig i stedet efter oplysninger om certificerede træpiller og data om brændværdi, fugt og aske procent. Hvis fabrikanten opnår et certifikat – er pillerne testet og analyseret ved et akkrediteret institut og de bliver løbende underkastet test for at beholde certifikatet.

Ideelt set bør man også kunne få oplyst et askesmeltepunkt. Askesmeltepunktet er der, hvor asken begynder at smelte sammen og danne slagge. Træpiller kan have forskelligt askesmeltepunkt. Hos nogle er det måske 1200 grader og andre kun 800 grader. Yderligere er askemængden forskellig og det har betydning for hvor meget slagge, der bliver dannet. Jo mere aske, jo mere slagge. Eller i hvert fald risiko for det.

De bedste træpiller afhænger i højere grad af, hvilket fyr du har tænkt at brænde dem af i, pillefyr, stoker eller pillebrændeovn.

Træpilleovne skal som regel have 6 mm træpiller, pillefyr kører fint på både 6 og 8 mm, Stokere kan have problemer med 6 mm. Det afhænger af type af fremføring af pillerne (ofte en snegl), hastigheden og selve brændkammeret. Vær også obs på længden af træpillerne. I nogle anlæg er der en tendens til at lange piller sætter sig fast og danner propper, der brænder fast.

De fleste fabrikanter ved at der kun må anvendes rent træ til træpiller. Ifølge bekendtgørelse nr. 638 om biomasseaffald må der kun anvendes rent træ, herunder f.eks. savsmuld, spåner og slibestøv. Eventuel tilsætning af bindemiddel m.v. må derfor ikke ændre træpillernes karakter af biobrændsel. Basismaterialet må maksimalt indeholde 1% lim af bestemte typer, ligesom indhold af enhver form for maling, plastic, metal, imprægnering m.m. er forbudt. Piller, der indeholder sådanne urenheder, defineres som affald og er belagt med affaldsafgift (kr. 350/ton i 1999). De må ikke anvendes som brændsel i almindelige fyr, men må kun forbrændes i anlæg, der af miljømyndighederne er godkendt som affaldsforbrændingsanlæg.

Det hænder desværre at nogle fabrikanter anvender imprægneret eller sågar lamineret genbrugstræ. Det hænder desværre også at der ryger bark, blade, halm, majs eller grus med i pillerne – selv fra kvalitetsbevidste producenter. Der kan desværre være forskelle indenfor samme mærke – hvis de har flere fabrikker.

Træpiller laves ved at presse rent, finmalet træ gennem en matrice under højt tryk og under tilsætning af damp. Pillerne køles ned efter produktion og sies for at fjerne smuld. Nogle fabrikanter giver pillerne olie eller voks på overfladen for at undgå smuld i poserne under transporten.


Hvordan sikrer man sig gode træpiller?

Køb certificerede træpiller i henhold til:

Fælles Europæiske

ENPlus A1

Tysk

DINPlus

Canadisk

CanPlus

Svensk

 

SS 18 71 20

 

Østrigsk

ÖNORM M7135

 

 

Lugt

Kom nogle håndfulde piller i en plasticpose og lugt til indholdet. Hvis pillerne lugter af træ, er de i orden. Man skal imidlertid huske, at nogle piller laves af bøg eller eg, og disse lugter anderledes end gran. Der findes også piller lavet af udenlandske træarter, der giver en ikke-karakteristisk lugt. 

Lugt ved forbrænding

Lugten fra skorstenen skal være, ligesom når man brænder rent, tørt brænde. Hvis røgen lugter anderledes, er der god grund til at undersøge pillerne nærmere.

Farven

Pillerne skal være homogene og have en træagtig farve. Farven kan skifte ved anvendelse af forskellige træarter eller ved indblanding af finmalet bark (som er tilladt). Ydersiden af pillerne kan være mørkebrun på grund af svidning ved produktion. Pillerne må ikke indeholde partikler, som helt tydeligt ikke har den træagtige farve. Disse partikler kan stamme fra maling, laminat, plastik, imprægnering eller andre fremmed legmer.


Tilsætningsstoffer

Hvis pillerne er lavet uden bindemidler, går de meget nemt i opløsning, når de bliver våde. Prøv derfor at lave en test ved at komme nogle få piller i et glas vand. Hvis pillerne falder fra hinanden indenfor et par minutter, er der kun en ringe sandsynlighed for, at pillerne indeholder bindemidler.

Smuld

Smuld i pillerne kan være et stort problem. Smuldet forhindrer pillerne i at bevæge sig og øger derfor risikoen for, at pillerne danner bro over sneglen, eller at de står op i en meget stejl vinkel uden at de skrider. De gode piller triller let ned til fødesneglen, mens smuldet bliver tilbage. Derfor er smuldet tilbøjeligt til at samle sig i bunden af siloen.

Smuldet fremkommer ved produktion og transport. Pillerne er i orden, hvis de indeholder mindre end 8% "smuld i varen" ved levering. Da smuldet ikke fordeler sig homogent mellem pillerne, er det dog yderst vanskeligt at kontrollere dette forhold. Der findes en metode til måling af smuldindholdet, hvor en smuldfri prøve bearbejdes i 10 minutter, hvorefter smuldindholdet måles. Metoden skal simulere den behandling, pillerne udsættes for ved læsning, transport og indblæsning.


Fyringsanlægget


Fyringsanlæg forbrænder ikke alle ved samme temperatur. Derfor vil der nemmere opstå slagge ved fyring i nogle anlæg. Der vil muligvis kunne foretages individuelle forbedringer og justeringer ved de enkelte anlæg.
Derudover er der også forskel på hvor meget slagge betyder for forbrændingen i de forskellige anlæg. Nogle gamle pillefyr er ret følsomme overfor smuld, hvorimod andre kører flot uanset smuld.


Slaggedannelse

Slagger dannes, når asken smelter sammen og bliver helt hård. Slagger kan ødelægge anlægget ved for eksempel at sætte sig i brænder­hovedet eller sneglen.

Løsningen

Løsningen på problemet kan være at tilsætte ca. 1 % foderkridt.
Derved hæver man træpillernes askesmeltepunkt og slagge dannelsen mindskes, eller måske helt forsvinder. Ulempen er at tilsætning af foderkridt vil forøge askemængden. Man bør derfor undgå at overdosere foderkridt. Der vil selvfølgelig være eksempler, hvor at foderkridt ikke vil hjælpe.
Fremstilles træpiller f.eks. af trærødder, hvor alt jord og sand ikke er vasket af, vil det uden tvivl give slagge, der ikke kan afhjælpes med foderkridt. Foderkridt kan købes på de fleste foderstof forhandlere.

Træpiller bedst i test:

Hos Globalbrænde har vi testet mange træpiller over årene og hver gang kommer de svenske IKEA træpiller ud bedst i test i forhold til prisen.